19 november 2019
tisdag, 04 november 2014 20:04

Skanska får uppdrag om 670 Mkr i Lund

Skrivet av 
alt

Skanska påbörjar byggen av ESS, European Spallatione Source, i Lund. Bild: ESS/Team Henning Larsen Architects

 

Skanska har slutit avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga första etappen av en forskningsanläggning i världsklass i Brunnshög, Lund. Kontraktet är värt 670 Mkr och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent).

 

Skanska och ESS har under året skrivit ett samverkansavtal för helheten och därefter gemensamt planerat, och utarbetat riktkostnad för den första etappen, innefattande schaktningsarbeten, nödvändig infrastruktur på arbetsplatsen, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader.

 

Byggprojektet planeras i ett flertal etapper där separata avtal sluts vid inledningen av varje etapp. Arbete pågår för att fastställa omfattning och riktkostnad för nästa etapp. Byggstart sker omgående och forskningsanläggningen ska stå färdig 2019.

 

ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas inom fyra forskningsområden: Miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera framtidens material för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.