19 november 2019
lördag, 01 november 2014 19:02

Amasten siktar på Small Cap

Skrivet av 
alt
David Dahlgren, vd Damasten.

 

Nya på vår börslista är Amasten som är noterat på First North. Bolaget äger fastigheter för cirka 1,2 Mdr kr, främst bostadsfastigheter i Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå samt i mindre städer i Skåne och i Blekinge.

 

Amasten ska växa med fokus på mindre och medelstora städer i ett antal regioner där cirka två tredjedelar av beståndet ska vara bostäder. Målet är att bolaget ska växa så pass att det kan noteras på listan för OMX Small Cap.

 

Om strategin säger vd David Dahlgren, i den senaste delårsrapporten:
    – Amasten har en stor andel bostadsfastigheter men även kommersiella fastigheter där det kassaflödesdrivna skapandet av värden över tid sker genom effektiv och kostnadsmedveten förvaltning till vissa givna restriktioner i hyresnivåerna. Därmed är bolaget inte lika konjunkturellt och demografiskt beroende av hyresutvecklingen för dess värdeskapande som över tid lätt blir fallet i storstäderna där konjunkturell och demografisk påverkan på hyresnivåerna får ett stort genomslag på värdet genom låga avkastningskrav.