23 augusti 2019
måndag, 27 oktober 2014 19:38

Balder säljer för 198 Mkr till JM

Skrivet av 
alt

Plankarta över exploateringen i Årstadal.

 

Fastighets AB Balder har avtalat om att sälja del av tomträtten Stockholm Årstaäng 4 till JM AB. Försäljningspriset uppgår till 198 Mkr med tillträde under tredje kvartalet 2015.

 

Stockholms stad och Balders dotterbolag Fastighets AB Sången tecknade i september i år en överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelser för projektet Årstaäng 4 i Liljeholmen.

 

Projektet är en omvandling av en industritomträtt där befintlig industri- och kontorsbebyggelse rivs och i stället uppförs 220 lägenheter upplåtna med bostadsrätt.

 

JM AB äger grannfastigheten Sjövik 5, som också ska bebyggas med bostäder. JM får genom överlåtelsen ett samlat ansvar för genomförandet av omvandlingen till bostäder i denna del av Årstadal och det är därför som JM nu förvärvar tomträtterna av Balder.