22 januari 2020
söndag, 26 oktober 2014 18:17

NCC ökade vinsten till 960 Mkr

Skrivet av 
alt

Peter Wågström, vd NCC.

 

Högre resultat från färdigställda bostäder i Tyskland och Danmark, förbättrade marginaler i den norska byggverksamheten samt tillkommande resultat från tidigare försäljningar inom fastighetsutvecklingen bidrog till att NCC:s niomånadersvinst efter skatt steg till 960 Mkr (759) motsvarande 8,88 kr (7,02) per aktie. Nettoomsättningen ökade till 38,1 Mdr kr (36,7) och rörelseresultatet förbättrades till 1 503 Mkr (1 132). Byggverksamhetens genomsnittliga rörelsemarginal var 2,9 procent, med Danmark i topp på 6,2 procent, följt av 2,7 procent i Sverige och 2,2 procent för Norge respektive Finland.

 

Orderingången under perioden var i nivå med föregående år och uppgick till 42,9 Mdr kr (42,6). Orderstocken uppgick vid periodens slut till 54,6 Mdr kr.

 

Totalt sålde NCC 1 006 bostäder (943) till privatkunder och 266 (499) till investerare. Samtidigt byggstartades 884 bostäder (700) till privatkunder och 266 (449) till investerarmarknaden. Inom fastighetsutvecklingen resultatavräknades 6 projekt (3), medan hyresavtal tecknades om 60 000 kvm (84 100).

 

Vid periodens slut omfattade NCC:s balansomslutning 40,8 Mdr kr (38,8 vid årsskiftet), varav 13,6 Mdr (12,6) bokades som bostadsprojekt och 6,8 Mdr (5,3) som fastighetsprojekt. Nettoskulden ökade till 9,8 Mdr (5,7) och medelräntan var 2,0 procent (2,7). Vd Peter Wågström bedömer att nettoinvesteringsbehovet är litet under kommande år.

 

Det egna kapitalet minskade till 7 857 Mkr (8 675), vilket motsvarade en soliditet om 19 procent (22).

 

Marknaden uppskattade inte rapporten då aktien sjönk med 2,5 procent. LE