29 januari 2020
söndag, 26 oktober 2014 18:11

Kungsleden gjorde storförlust om 1,16 Mdr

Skrivet av 
alt

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

 

Kungsleden och dess ledning är nu lyckliga över att bolaget lyckats genomföra en nyemission om nära 1,6 Mdr kr. Denna emission ska ge näring för att fastighetsportföljen ska växa från dagens värde om cirka 19 Mdr kr till 25 Mdr kr.

 

För årets första nio månader minskade Kungsleden resultatet före skatt till 664 Mkr (712), men efter en skattebelastning om –1821,4 Mkr (-121,4) blev förlusten hela –1157 Mkr (590,4). I resultatet var den orealiserade värdeförändringen 169 Mkr, medan motsvarande värdeförändring på derivatportföljen uppgick –69 Mkr. De räntebärande skulderna sjönk till 12 254 Mkr (12 879), vilket medförde att soliditeten blev 32,4 procent.

 

Under förra årets motsvarande period var soliditeten starka 48,6 procent. Detta har inneburit att det egna kapitalet sjunkit till 7 161 Mkr (8 453).

 

Negativt är att Kungsleden har högre finansieringskostnader än andra fastighetsbolag, eftersom bolaget oklokt band sina räntor med hjälp av räntederivat på alltför höga nivåer vid finanskrisen hösten 2008. Nu ligger snitträntan på 5,0 procent vilket är förbättring med 0,8 procentenheter jämfört vid årsskiftet. Detta efter en refinansiering av swap-portföljen.

 

Den andra negativa är Kungsledens stora skatteskuld, vilken kan bli totalt drygt 3 Mdr kr när alla skatteärenden är avgjorda. Nu skriver bolaget att ett slutligt negativt utfall uppgår till maximalt 1 360 Mkr, vilket trots allt är ett avsevärt återstående skattebelopp att inbetala.

 

På börsen under rapportdagen handlades aktien till oförändrat 44,40, vilket kan tala för att förtroendet sakta återvänder till bolaget som nu har en strategi har minska sitt spretiga bestånd från 141 till 93 kommuner. Detta ska resultera i ett förbättrat förvaltningsresultat, ett resultat som för perioden steg till 575 Mkr (312).

 

Men det har varit många som köpte aktien dyrt på nivåer över 60 kr under år 2011, aktieägare som fortfarande är bittra. SF