Skriv ut denna sida
tisdag, 21 oktober 2014 19:07

Wihlborgs förvaltningsresultat steg till 639 Mkr

Skrivet av 
alt
Anders Jarl, vd Wihlborgs.

 

Wihlborgs niomånadersvinst efter skatt föll till 190 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 2,47 kr (11,61). Minskningen förklarades främst av orealiserade värdeförändringar på derivat om -648 Mkr (459). I resultatet ingick även värdeförändringar avseende fastigheter om 173 Mkr (121). Förvaltningsresultatet steg däremot med 14 procent till 639 Mkr (561). Och trenden är positiv, för det tredje kvartalet redovisade Wihlborgs sitt bästa kvartalsresultat någonsin.

 

– Vårt förvaltningsresultat blev 224 Mkr, vilket är det högsta förvaltningsresultatet vi kunnat visa för ett enskilt kvartal. Överskottsgraden på 77,3 procent är också den högsta vi någonsin uppnått säger vd Anders Jarl.

 

Hyresintäkterna för årets tre första kvartal ökade med 11 procent till 1 388 Mkr (1 251), medan driftsöverskottet förbättrades med 12 procent till 1 025 Mkr (919). För helåret 2014 bedöms förvaltningsresultatet överstiga 830 Mkr, exklusive ersättningar för förtida lösen av hyreskontrakt.

 

Under perioden förvärvade Wihlborgs fastigheter för 484 Mkr och investerade 562 Mkr i befintligt bestånd. Det största pågående projektet gäller tillbyggnaden av Knutpunkten i Helsingborg, vilden omfattar 250 Mkr och 8 000 kvm uthyrbar yta.

 

Vid periodens slut var det redovisade värdet för fastigheterna 23,5 Mdr kr (22,6 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna uppgick till 14 059 Mkr (13 740) och finansierades till en snittränta inklusive kostnad för kreditavtal om 3,3 procent (3,5).

 

Det egna kapitalet minskade under perioden till 6 759 Mkr (6 894), vilket motsvarade en soliditet om 28,2 procent (29,7).

 

Marknaden gillade rapporten eftersom aktien steg med drygt 6 procent till 123,25 kr som senast betalt. LE

Senaste från Redaktionen