18 september 2019
måndag, 20 oktober 2014 19:14

Livh (V), nytt bostadsborgarråd

Skrivet av 
alt

Lite överraskande är att titeln fastighetsborgarråd inte finns bland nya borgarråden utan Ann-Margarethe Livh (V), blir nytt bostads- och demokratiborgarråd.

 

alt

Karin Wanngård (S), nytt finansborgarråd.

 

 

alt

Stadsbyggnads- och kulturborgarråd blir Roger Mogert (S).

 

Under måndagskvällen valdes i fullmäktige de nya borgarråden i Stockholm. Som väntat blev Karin Wanngård (S), nytt finansborgarråd. Lite överraskande är att titeln fastighetsborgarråd inte finns bland nya borgarråden utan Ann-Margarethe Livh (V), blir nytt bostads- och demokratiborgarråd. Stadsbyggnads- och kulturborgarråd blir Roger Mogert (S).

 

Övriga borgarråd som nu har valts är Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd. Olle Burell (S), skolborgarråd. Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd. Daniel Hellden, (MP), trafikborgarråd och Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd

 

Sissela Nordling Blanco (Fi), blir majoritetens ansvarige för MR-frågor (mänskliga rättigheter) och därmed arvoderad politiker, dock inte borgarråd.

 

I en kommentar kan sägas att det blir ett tvärt kast i Stockholmspolitiken. Den nya vänstermajoritetens mål är att det byggs 40 000 klimatsmarta bostäder, framförallt hyresrätter fram till år 2020. Men nu är bostadsbyggande i stort sett en fråga för bygg- och fastighetsbolagen även om de kommunala bostadsbolagen kommer att utöka sin produktion.

 

Allmänt säger den nya majoriteten i Stockholm att den starkt ska betona att stads- och trafikplanering ska främja hållbar utveckling genom att cykel, gående och kollektivtrafik prioriteras. Det betyder säkert höjd trängselskatt och högre P-avgifter för bilisterna.

 

Avknoppningar till underpriser av bolag som ägs av Stockholms stad ska inte förekomma och den ideologiskt drivna konkurrensutsättningen ska upphöra.

 

Stadsplaneringen ska ta sin utgångspunkt tidigt i planprocessen, genom att lyssna på stockholmarnas synpunkter och genom att pröva omvänd planprocess. Med en omvänd planprocess menas att boende i ett område får yttra sig i ett tidigt skede för att sedan dessa boende ska peka ut områden där det är lämpligt att bygga på.  Omvänd planprocess har provats för ett område i Kärrtorp och för ett i Saltsjöbaden.

 

Annat som nu är annorlunda att byggstarterna med Nya Slussen har stoppats för fler utredningar och för att fler alternativa offerter ska tas in för Nya Slussens många delprojekt.

 

Frågan om Brommaflygplats nedläggning till förmån för bostäder på flygplatsen ska utredas. Ännu är det oklart om framtiden för Förbifart Stockholm som har byggstartas.

 

Slutligen kan jag inte påminna mig att vi i Stockholmspolitiken har haft ett bostadsborgarråd och inte heller ett som kommer från Vänsterpartiet. SF