Skriv ut denna sida
måndag, 20 oktober 2014 19:07

Catella: Ökat intresse för Europa

Skrivet av 
alt

Thomas Beyerle, analyschef på Catellas fastighetsrådgivning.

 

– Den stora kapitalvolymen kommer att förändra den europeiska investeringsmarknaden på medellång sikt. Kapitalet kommer att spilla över från traditionella europeiska investeringscentrum som London och Paris, vilket gör att vi förväntar oss att se en ökad investeringsaktivitet i Tyskland, Norden och Spanien under de närmaste tolv månaderna, säger Thomas Beyerle, analyschef på Catellas fastighetsrådgivning.

 

Catellas analys indikerar att cross-border-aktiviteten på de europeiska marknaderna ökar, och att de lokala investeringsmarknaderna blir allt mer globala. Inhemska investerare kommer att utmanas av nya investerare som försöker att komma in på de här marknaderna.

 

Anledningen till att den stora investeringsvolymen just nu riktas mot Europa är komplex. Det beror inte enbart på den höga likviditeten som tillhandahålls av USA:s centralbank och den Europeiska centralbanken, utan även:
    
1. Svag performance på obligations- och räntemarknaderna
2. Behov av mer stabila långsiktiga investeringar
3. Överallokering från asiatiska fondförvaltare till Europas ekonomier
4. Stark ökning av kinesiskt kapital till fastigheter i Europa och USA

5. Nytt fokus för kapital från Mellanöstern, särskilt Sovereign Wealh Fund med bas i London och Paris
6. Något ökat intresse från amerikanska investerare och riskkapitalfonder, samt kanadensiska pensionsfonder
    

– Siffrorna är anmärkningsvärda, men vi förväntar oss att ungefär hälften av kapitalet i slutändan hittar in på marknaden. Anledningen är brist på core-fastigheter, omatchade prisförväntningar, samt komplexa regleringar som begränsar nya fonders investeringskapacitet. Därför är Catellas prognos för 2014 optimistisk men försiktig, med en förutsedd europeisk transaktionsvolym på cirka 215 miljarder euro. Det är något lägre än 2007, men en ökning med 53 procent jämfört med 2013, säger Thomas Beyerle.

Senaste från Redaktionen