25 maj 2020
fredag, 10 oktober 2014 16:04

Fabege säljer för 190 Mkr i Hammarby sjöstad

Skrivet av 
alt

Stockhoms stad tar över tomträtten Godsfinkan 1 i Hammarby sjöstad.


Fabege har avyttrat tomträtten Godsfinkan 1 till Stockholm stad. Godsfinkan 1 är belägen på Heliosgatan 22-26 och omfattar kontor och lager med en uthyrbar area om cirka 7 800 kvm.

 

Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 190 Mkr och ger ett resultat 15 Mkr före skatt, vilket kommer att redovisas i fjärde kvartalet.

 

– Affären är ett led i en fortsatt strukturell renodling mot fastigheter med framtida utvecklingspotential inom kontor. Då Godsfinkan 1 är placerad mitt bland bostäderna i Hammarby Sjöstad bedömer vi att Stockholm stad är en bättre ägare för just denna fastighet, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege.

 

Affären är villkorad av att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut om förvärvet. Tillträde beräknas ske tidigast under årets fjärde kvartal.