24 juli 2019
måndag, 06 oktober 2014 15:56

ALM Equity bygger i Silverdal

Skrivet av 
alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

ALM Equity tecknade i december 2013 ett villkorat avtal om förvärv av fastigheterna Malajen 1, Manskapet 1 och Markören med flera i Silverdal, Sollentuna, innehållande 9 500 kvm byggrätt vid ny detaljplan. Säljare var Skanska.

 

Området är en av de sista etapperna av Silverdal och är beläget invid Rådanområdet.

 

Inom området fanns redan en gammal detaljplan för 3 500 kvm bostäder som var antagen. Den nya detaljplanen var vid förvärvet överklagad till Mark- och miljödomstolen. I och med att Mark- och miljööverdomstolen nu har meddelat att ärendet inte kommer att prövas vidare, fastställs den nya detaljplanen och vinner laga kraft.

 

Silverdal är ett attraktivt område i Sollentuna, beläget vid Edsviken öster om E4:ans motorväg och ostkustbanans järnväg. År 1989 började planerna för exploateringen av området och Silverdal har sedan dess utvecklats till ett mycket omtyckt område för framförallt barnfamiljer.

 

– Vi ser fram emot att skapa bostäder med hög arkitektoniskt kvalitet i form av rad-, kedje- och parhus i ett populärt område med goda kommunikationer nära flera arbetsplatser i bland annat Kista, Sollentuna, Solna och Sundbyberg, säger Joakim Alm, vd ALM Equity AB.