23 augusti 2019
onsdag, 01 oktober 2014 15:01

Ombyggda Waldemarsudde är klart

Skrivet av 
alt
Waldemarsudde på Djurgården är ett av landets främsta och mest besökta konstmuseum.

 

alt

Ombyggnaden av Waldemarsudde, som just avslutats, omfattar bland annat en steninklädd tillgänglighetsramp.

 

Prins Eugens Waldemarsudde, vackert beläget på Djurgården i Stockholm, är ett av landets främsta och mest besökta konstmuseum. Under 2013-2014 har Statens fastighetsverk, i nära samarbete med Waldemarsudde, genomfört en exteriör och interiör ombyggnad av museets entré och butik. Detta för att ge museets besökare ett varmare välkomnande.

 

Ombyggnaden vid Waldemarsudde, som just avslutats, omfattar en steninklädd tillgänglighetsramp, ett vindfång i entrén för att värna inomhusklimatet och därtill en omgjord entré- och butiksyta. Allt för att besökare ska känna sig välkomna på samma villkor, snabbt mötas av lockande utställningsinformation och därtill i lugn och ro kunna botanisera bland museibutikens utbud.

 

– I och med ombyggnaden blir nu Waldemarsudde en funktionell och fungerande helhet. Behovet av en bättre tillgänglighetsramp har funnits länge men ombyggnaden innebär också stora förbättringar gällande klimat, logistik, arbetsmiljö, försäljning och information, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

 

Funktionell ramp omgiven av stenmurar

Ingången till museet på Waldemarsudde är vackert placerad på en höjd, något som tidigare inneburit svårigheter för den besökare som kommit i rullstol, med barnvagn eller rullator. Lutningen var brant och underlaget svårhanterligt. Den nya lösningen är en lång stenramp som döljs av omgivande murar beklädda med oregelbunden råkilad granit och med granithällar på marken. Nytt är också att ett par parkeringsplatser för funktionshindrade placerats strax intill entrén.

 

Klimatsmart sluss till vacker och funktionell butik

Tidigare har museet haft problem med att entrédörrarna - på grund av publikströmmarna – ofta fått stå öppna, något som orsakat klimat- och temperaturproblem. I och med ombyggnaden har vindfånget i entrén försetts med en karuselldörr som ger en naturlig sluss mellan ute och inne och därmed förbättrar klimatet.

 

Interiört har butiken fått ett nytt och mer representativt utseende med ett antal runda exponeringsytor för varor samt upplysta vitrinskåp för tydlig och vacker exponering. Andra nyheter är bättre logistik genom att försäljningen av entrébiljetter och butiksvaror separerats till två kassadiskar.

 

– Det första intrycket av platsen, både utvändigt och invändigt, är oerhört viktigt för besökarens totalupplevelse. Med ombyggnaden har vi fått en värdig entré för alla våra gäster på alla tänkbara sätt. Vi är mycket nöjda och hälsar nya och gamla besökare varmt välkomna att ta del av resultatet, säger Karin Sidén, överintendent på Prins Eugens Waldemarsudde.

 

Trädgårdseken utbytt

I samband med ombyggnaden av entréområdet har även en trädföryngring skett. Framför entréterassen har en ny ek – noga utvald och med ursprung från Sörmlands skogar – planterats på den plats där den tidigare så kallade Trädgårdseken stod. Runt den nya eken har Statens fastighetsverk låtit uppföra en sittvänlig träbänk, helt enligt äldre förlaga.