23 oktober 2019
tisdag, 23 september 2014 12:48

Vacse köper två polishus

Skrivet av 
alt
Polishuset i Visby förvärvas av Vasce.

 

Vacse AB, som ägs av pensionsstiftelser knutna till sju svenska storföretag, utökar inom segmentet rättsfastigheter och förvärvar polishusen i Flemingsberg och Visby. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de förvärvade fastigheterna uppgår till 21 400 kvm. Tillträde är planerat till den 30 september. Säljare är Allensford Holding AB och Abirra AB. Parterna har valt att inte offentligöra köpeskillingen.

 

– Vi har fört samtal om Allensfords fastigheter sedan drygt två år tillbaka och är mycket glada över att ha nått ett avtal som bägge parter känner sig nöjda med. Med vårt långsiktiga ägarperspektiv hoppas vi att kunna fortsätta utveckla dessa fastigheter tillsammans med hyresgästerna, säger Ossie Everum, vd Vacse.

 

De fastigheter som Vasce köper är Rotorn 1 i Huddinge samt Tjädern 9 i Visby. Rotorn 1 hyrs tillfullo av Polismyndigheten i Stockholms län som disponerar en yta om 13 150 kvm. Byggnaden uppfördes 1995 och har renoverats och anpassats löpande. Fastigheten ligger strategiskt vid Flemingsbergs station och utgör en del av ett rättscentrum med Södertörns tingsrätt, Södertörns och Söderorts åklagarkammare samt Flemingsbergshäktet.

 

Fastigheten Tjädern 9 är centralt belägen strax utanför Visbys ringmur och hyrs ut till Polismyndigheten Gotland, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Försvarsmakten. Fastigheten består av två byggnader varav den ena uppfördes 2007 och den andra totalrenoverades 2003. Sammanlagd uthyrningsbar yta uppgår till 8 250 kvm.

 

Vacse äger sedan tidigare polishus i Södertälje, Kalmar, Västervik samt polisledningscentralen Toftanäs i Malmö.