25 februari 2020
tisdag, 23 september 2014 12:05

Stororder om T-banan till Barkaby

Skrivet av 
alt
Stockholms nya T-banor. Bild: moderaterna.net

 

Tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby station är ett av Stockholms viktigaste samhällsutvecklingsprojekt. Konsultteamet Ramböll, White arkitekter och Tyréns har fått en stororder i projektet värd cirka 250 Mkr. Beställare är Stockholms läns landsting. Ordern omfattar systemhandling, järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och bygghandling. Uppdraget ska möjliggöra byggstart hösten 2016. Trafikstarten planeras till omkring 2021.

Tidplanen för uppdraget är pressad samtidigt som det är många intressenter vars behov ska tillgodoses. Förväntningarna är höga från samhälle, intressenter och beställaren Stockholms läns landsting.

 

– Idag är vi glada och stolta på Ramböll. Det här är ett uppdrag helt i linje med vår strategi att etablera oss som en tung spelare inom samhällsutveckling. Att bidra med vår kunskap för att skapa levande städer är viktigt för oss och att kunna resa snabbt och enkelt är en förutsättning för att skapa tillväxt i hela Stockholmsregionen, säger Patrik Schelin, divisionschef Mitt, Ramböll.

 

– En viktig del av uppdraget blir samrådsprocessens samordning med den kommunala processen så att dessa löper på i samma takt, säger regionchef Cecilia Granath, Tyréns. Det är ett viktigt uppdrag avseende planering och kommunikation. Vi kommer identifiera och hantera de betydande frågorna i tidiga skeden för att möjliggöra och tydliggöra viktiga beslut kommer som kommer att vara av stor vikt för att skapa de bästa möjligheterna för detta viktiga samhällsbyggnadsprojekt.

 

– Vi arbetar med att planera de nya stationernas utformning. Vår uppgift omfattar bland annat stationsrum, entréhallar, samt upp och nedgångar. Resultatet av vårt arbete som arkitekter påverkar resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken och därför har vi en nyckelroll i projektet, säger Dag Zerne, arkitekt och ställföreträdande kontorschef, White.