23 augusti 2019
torsdag, 21 augusti 2014 18:26

Oscar heläger Gasklockor AB

Skrivet av 
alt

Oscar Engelbert, vd och grundare av Oscar Properties.

 

Oscar Properties Holding AB har köpt samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB från sitt intresseföretag Oscar Properties AB. Köpeskillingen, för de 50 procent koncernen inte tidigare ägde via intresseföretaget, uppgår till 45 Mkr, varav 25 Mkr kommer erläggas då detaljplanen vinner laga kraft.

 

Oscar Properties Gasklockor AB innehar en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden för nyproduktion av cirka 400 bostäder. Priset för den kommande byggrätten uppgår till cirka 8 750 kr per kvm ljus BTA och byggstart förväntas kunna ske under 2016.