21 mars 2019
onsdag, 13 augusti 2014 14:36

Gamla Norrtulls sjukhus blir skola och kontor

Skrivet av 
alt

Victor Rydbergs Gymnasium och Lilla Akademien kan fortsätta sin verksamhet i gamla Norrtulls sjukhus.

 

På torsdag den 21 augusti väntas stadsbyggnadsnämnden anta en ny detaljplan för gamla Norrtulls sjukhus. Detaljplanen innebär att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas och att de kan användas för skolverksamhet och kontor.

 

– Vasastan är en populär stadsdel och inom några år utvidgas den med den nya Hagastaden. I takt med att det byggs många nya bostäder ökar behovet av skolor och det är glädjande att kunna anta en detaljplan som möjliggör skolverksamhet, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

 

– Det är mycket glädjande att Victor Rydbergs Gymnasium och Lilla Akademien kan fortsätta sin verksamhet i gamla Norrtulls sjukhus. När Stockholm växer, behövs fler skollokaler, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP), säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

 

Gamla Norrtulls sjukhus, uppfört 1893-1895, har en framträdande plats i det svenska 1800-talets arkitekturhistoria och dess arkitektoniska och byggnadshistoriska värde är mycket stort.

 

Syftet med planändringen är att möjliggöra bredare användning av fastigheten samt att säkerställa byggnadens kulturvärde. I fastigheten kommer Victor Rydbergs Gymnasium och musikskolan Lilla Akademien att bedriva verksamhet.