2 juni 2020
söndag, 18 maj 2014 17:01

Granlund, ny ordförande för STD

Skrivet av 
alt

                                                                                         

Vid branschföreningen Svenska Teknik & Designföretagens (STD) stämma valdes Markus Granlund (bilden), vd för Semcon AB, till ny ordförande i styrelsen. Han är sedan tidigare ledamot i styrelsen och ersätter Inger Lindberg Bruce,  som lämnar styrelsen efter tre år som ordförande.

 

I samband med stämman minskades styrelsen från 15 till 9 ledamöter. Utöver ordförande Markus Granlund består den av Tomas Alsmarker (nyval), Nyréns Arkitektkontor, Annica Carlsson (omval), Equator Stockholm, Johan Dozzi (nyval), Sweco, Johannes Erlandsson (omval), Atkins Sverige och
Dimitris Gioulekas (omval), Knightec, Conny Udd (omval), Rejlers, Ljot Strömseng (omval), Norconsult samt Mats Texte (nyval), Structor.

 

Även i  samband med stämman lämnade Lena Wästfelt posten som vd för STD. Till ny tf vd utsågs Anders Persson, som arbetat tre år som branschutvecklare med näringspolitiska frågor i branschföreningen. Rekryterings- och urvalsarbetet pågår och målsättningen är att permanent tillsättning av ny vd ska vara beslutad vid STD-företagens styrelsekonferens i september.