29 januari 2020
fredag, 21 februari 2014 00:26

Willhems vinst ökade till 367 Mkr

Skrivet av 
alt

Mikael Granath, vd för Willhem.

 

Efter ett år med fortsatt tillväxt i fastighetsbeståndet ökade Willhems vinst efter skatt till 367 Mkr (126). I resultatet ingick orealiserade värdeökningar på fastigheter med 218 Mkr (88) och orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument med 117 Mkr (-26). Rörelseresultatet ökade till 820 Mkr (472) och resultatet före skatt uppgick till 503 Mkr (134).

 

Intäkterna ökade med 41 procent till 1 200 Mkr (853) och den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var oförändrat 99 procent och som helhet till 98 procent. Driftnettot steg med 55 procent till 646 Mkr (418). I jämförbart bestånd var driftnettoökningen cirka 8 procent.

 

Under året köpte Willhem sju fastigheter för 543 Mkr (4 800). Förvärven omfattade sju fastigheter med 364 lägenheter och genomfördes i Halmstad, Jönköping, Malmö och Stockholm. Vidare investerades 288 Mkr (109) i befintligt bestånd. Marknadsvärdet på fastigheterna ökade därefter till 13 576 Mkr (12 527).

 

Under det fjärde kvartalet genomförde en emission under ett nyupprättat program för företagscertifikat. Emissionen uppgår totalt till 1 000 Mkr. Totalt uppgick skulderna till 7 607 Mkr (7 189), motsvarande en belåningsgrad om oförändrat 57 procent. Den genomsnittliga räntan exklusive förlagslån var 3,5 procent (3,3).

 

Det egna kapitalet  ökade till 2 351 Mkr (1 984), motsvarande en justerad soliditet om 39 procent (39).

 

Vd Mikael Granath är nöjd med det gånga året. I rapporten sammanfattar han:
– Vi har byggt upp vårt strukturkapital, resultatutvecklingen har varit bra och vi är finansiellt starka. Vi har mycket spännande framför oss – förutsättningarna är goda för att 2014 blir ytterligare ett intressant år för bolagets utveckling.