29 januari 2020
onsdag, 19 februari 2014 21:35

Wallenstam höjer utdelningen

Skrivet av 
alt
Hans Wallenstam,vd Wallenstam.

 

Wallenstams vinst efter skatt för helåret 2013 minskade till 1 276 Mkr (1 927), motsvarande 7,50 kr (11,30). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter om 703 Mkr (1 406), varav reavinster 98 Mkr (208), och på derivatinstrument om 328 Mkr (-72). Resultatet belastades av nedskrivningar av vindkraftsinvesteringar om totalt 150 Mkr (100).

 

Fjolårets skatt påverkades dessutom av ett flertal poster av engångskaraktär, exempelvis justering för ändrad skattesats, vilket medförde att årets är 651 Mkr lägre år 2013 jämfört med år 2012. Förvaltningsresultatet förbättrades med 15 procent till 431 Mkr (375), och eftersom Wallenstam har gått i mål med affärsplan 2013 föreslår styrelsen en höjd utdelning till 2,00 kr/aktie (1,25).

 

Hyresintäkterna ökade till 1 578 Mkr (1 576) och driftskostnaderna minskade till 483 Mkr (503), vilket gav ett driftnetto om 1 095 Mkr (1 073).

Under året sålde Wallenstam fastigheter för 1 986 Mkr (1 926), till priser som översteg senaste årsskiftesvärdering med cirka 7 procent.

 

Investeringar i fastigheter genomfördes för 2 589 Mkr (1 810), varav förvärv utgjorde 1 215 Mkr (617). Dessutom investerades 337 Mkr (615) i vindkraft.

 

Vid årsskiftet värderades fastigheterna till 29 049 Mkr (27 680) och kraftverken till 1 982 Mkr (1 906).

 

Låneportföljen ökade till 16 704 Mkr (16 042) och finansierades till en snittränta om 3,11 procent (3,51).

 

Det egna kapitalet steg till 12 840 Mkr (1 893, vilket motsvarade 76 kr (70) per aktie och en soliditet om 40 procent (38). Substansvärde per aktie beräknades till 95 kr (88).

 

– Jag är nöjd och stolt över att vi gått i mål med affärsplan 2013. Utmaningen framåt är att bli en än större stadsutvecklare och öka produktionstakten i vår byggnation så att vi själva har nyckeln till tillväxttakten i substansvärdet, säger vd Hans Wallenstam.

 

På börsen steg Wallenstam med 12,44 procent till 105 kr. LE