29 januari 2020
tisdag, 18 februari 2014 21:12

Platzer redo för fortsatt tillväxt

Skrivet av 
alt

Vd P-G Persson ringde in Platzer på Nasdaq OMX Stockholm den 29 november 2013.

 

Platzer redovisade en vinstökning med hela 87 procent för 2013 till 294 Mkr (157), motsvarande 3,82 kr (2,47) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar för fastigheter med 117 Mkr (108) och för finansiella instrument med 82 Mkr (-55). Förvaltningsresultatet förbättrades med 28 procent till 166 Mkr, en ökning som till största delen förklarades av ett större fastighetsbestånd.

 

– Verksamheten i Platzer har under 2013 vuxit med god lönsamhet. Nyemissionen i samband med börsnoteringen av Platzer har gett oss utökade resurser att fortsätta vår offensiva tillväxt och jag ser med spänning fram emot nya affärsmöjligheter, säger P-G Persson, vd för Platzer.

 

Hyresintäkterna ökade till 464 Mkr (384), medan driftnettot förbättrades till 341 Mkr (280). Under året köpte Platzer fyra fastigheter för 931 Mkr (1 500), medan fem fastigheter såldes för 340 Mkr (171). Investeringar i befintligt bestånd uppgick till 114 Mkr (151). Sammantaget ökade det bedömda fastighetsvärdet till 6 913 Mkr (6 091), baserat på en intern värdering per bokslutsdagen. De långfristiga räntebärande skulderna steg till 4 520 Mkr (4 045) och den genomsnittliga räntan var 3,42 procent (3,55).

 

I våras lämnade Platzer en utdelning om 35 Mkr (0,50 kr/aktie) och i december genomfördes en nyemission om 25,3 miljoner aktier, vilken inbringade netto 651 Mkr. Detta bidrog till att det egna kapitalet ökade till 2 726 Mkr (1 816), motsvarande 28,47 kr (25,77) per aktie och ett beräknat substansvärde om 30,58 kr (29,1).

 

Soliditeten uppgick samtidigt till 36 procent (29), vilket innebär att Platzer har utrymme för fastighetsinvesteringar om närmare 1,5 Mdr kr med en soliditet om 30 procent. Inför årsstämman föreslår styrelsen en utdelning om 0,60 kr/aktie.