29 januari 2020
tisdag, 18 februari 2014 21:08

Jones Lang LaSalle spår stark kontorsmarknad

Skrivet av 
alt

Åsa Linder, chef Research & Valuation på Jones Lang LaSalle.


Trycket på den svenska kontorsmarknaden fortsätter att öka. Det framgår av Jones Lang LaSalles (JLL) Nordic City Report. Med låg nyproduktion av kontorslokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö spås stigande hyresnivåer och en stark utveckling för den nordiska marknaden. Den svenska ekonomins återhämtning avspeglade sig i en stabiliserad kontorsmarknad under 2013. I Nordic City Report spås en fortsatt god utveckling, framför allt i Stockholmsområdet där vakansnivåerna är rekordlåga. Utbudet på marknaden är begränsat och nyproduktionen av kontorsyta förväntas vara låg under 2014. Vakansen i CBD ligger under 4 procent.
  

– Det låga utbudet kommer givetvis att påverka hyresnivån och vi tror att kontorshyrorna i Stockholm kommer att öka under det kommande året, säger Åsa Linder, chef Research & Valuation på Jones Lang LaSalle.

 

Även i Göteborg finns ett växande intresse för kontorsmarknaden. Marknadstrycket är högt och under det gångna året sköt hyresnivåerna i höjden. Efterfrågan är som störst i de centrala delarna av Göteborg, där vakanserna är på den lägsta nivån på över 10 år. Hög efterfrågan och begränsad nybyggnation har lett till topphyror på en nivå som inte tidigare har noterats i Göteborg. Vakanserna i CBD är enligt rapporten cirka 3,4 procent och rekordhyrorna 2 600 kr/kvm/år.

 

I Malmö har stora volymer spekulativ nyproduktion lett till ökande vakanser och press på hyresnivåerna. Men i takt med en återhållsamhet med att starta nya kontorsprojekt utan hyresgäster har vakansökningen hejdats och utvecklingen under 2014 prognostiseras vara stabil. Enligt Jones Lang LaSalle ligger vakanserna i CBD på 7,7 procent.

 

I de övriga nordiska huvudstäderna har marknaden varit stabil till svagt positiv. I samtliga städer är det främst nyproduktion i centrala lägen som utvecklats starkt. Under det gångna året kände kontorsmarknaderna i Oslo och Helsingfors av ett ökat intresse, medan både efterfrågan och hyresnivåer sjönk i Köpenhamn.