Skriv ut denna sida
måndag, 17 februari 2014 21:08

Hemsö köper för 883 Mkr i Finland

Skrivet av 
alt
Per Berggren.

 

Hemsö stärker sin närvaro i Finland genom att förvärva en portfölj om 15 vård- och äldreomsorgsfastigheter. Fastigheterna rymmer framförallt lokaler för äldreomsorg och vård. Uthyrningsbar yta är totalt närmare 40 000 kvm. Värdet på de förvärvade fastigheterna är cirka 100 MEUR (cirka 883 Mkr).

 

– Det här är vår andra affär i Finland på kort tid och förvärvet är ett led i vår tillväxtstrategi, säger Hemsös vd Per Berggren.
    

Säljare är Trevian Care I Ky. Tillträde är beräknat till början av mars. Förvärvsrådgivare har varit Leimdörfer och Castrén & Snellman.

 

De förvärvade fastigheterna ligger till hälften i Helsingforsregionen och resterande främst i större finska städer. Hyresgästerna består av en kommunal aktör och ett antal väletablerade privata operatörer. Största hyresgäst är Esperi Care följt av Mediverkko. Återstående genomsnittlig löptid på hyreskontrakten är cirka sju år.

 

– Vår långa erfarenhet av att äga och förvalta samhällsfastigheter innebär att vi kan bidra med specialistkompetens vad gäller att förvalta och utveckla lokaler för vård, skola och äldreomsorg säger Gustav Björkman, chef strategi och transaktion på Hemsö.

Senaste från Redaktionen