29 januari 2020
måndag, 17 februari 2014 20:59

BAU skapar nordisk ambassad i Hanoi

Skrivet av 
alt

BAU arkitektbyrås förslag om nordisk ambassad i Hanoi.

 

I höstas fick fyra av Statens fastighetsverks (SFV:s) upphandlade arkitektkontor i uppdrag att ta fram var sitt förslag på en gemensam ambassad för Sverige, Norge och Finland på den svenska tomten i Hanoi, Vietnam. Nu står det klart att det blir förslaget från BAU som Statens fastighetsverk väljer att utveckla vidare.

 

Viktiga parametrar för den nordiska ambassaden i Hanoi är dels att skapa ett gemensamt landmärke för de tre länderna, dels en miljöprofil. Avsikten är att miljöcertifiera projektet enligt det lokala miljösystemet Lotus.

 

I BAU:s förslag placeras kansliet direkt innanför entrén med residens och personalbostäder på ömse sidor. Norr om byggnaden föreslås ett grönt stråk i form av en ravin mot vilken många rum vetter, en idé som ger boendet lugn och insynsfrihet.

 

– BAU:s förslag har en omedelbart avläsbar grön profil där parken i sig fungerar som landmärke. Med sin rika växtlighet kan den utgöra en välgörande oas i den allt tätare staden för anställda och besökare. Miljöaspekten är viktig och förslaget bedöms kunna uppnå Lotus miljöklass medel silver. Förslaget har en enkelhet i teknikval samt en uppdelning mellan residens och personalbostäder som lämpar sig väl här, säger Berit Nilsson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

 

Utvärderingen av de fyra arkitektförslagen har skett gemensamt med representanter från utrikesministerierna i Finland, Norge och Sverige samt Statens fastighetsverk. Nu påbörjas ett intensivt arbete med att bearbeta arkitektförslaget för att tillgodose de tre ländernas behov samt att säkerställa de ekonomiska ramarna.