29 januari 2020
torsdag, 13 februari 2014 21:17

Kungsleden ökade vinsten till 862 Mkr

Skrivet av 
alt

Biljana Pehrsson tillträdde som vd för Kungsleden den 1 september.

 

Kungsledens helårsvinst steg till 862 Mkr (352), motsvarande 6,31 kr (2,58) per aktie. Ökningen berodde främst på fjolårets resultat belastades av reserveringar för skatterisker. I resultatet ingick reavinster om 8 Mkr (16), orealiserade värdeförändringar för fastigheter med 48 Mkr (-20) och för finansiella instrument med 425 Mkr (70). Förvaltningsresultatet ökade till 549 Mkr (445), motsvarande 4,02 kr (3,26) per aktie. 

 

Nettoomsättningen steg till 2 224 Mkr (2 110) och bruttoresultatet förbättrades med ett större fastighetsbestånd till 1 301 Mkr (1 218).

 

Kungsledens år var händelserikt. I februari slutreglerades försäljningen av Hemsö till Tredje AP-fonden, en affär som huvudsakligen avräknades under 2012. Samtidigt presenterades en ny strategisk inriktning, vilken går ut på att bolagets verksamhet ska inriktas på att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. I september tillträdde Biljana Pehrsson som vd och mot slutet av året genomförde Kungsleden ett storförvärv från GE Real Estate för 5,5 Mdr kr – ett förvärv som gör att de medel som frigjordes under föregående år när Kungsleden sålde Hemsö återinvesterats.

 

Vid årsskiftet bestod fastighetsportföljen, exklusive modulbyggnader, av 366 fastigheter (275) med ett bokfört värde om 20 338 Mkr (14 247). Av det totala värdet finns 30 procent i vardera Stockholm och Mälardalen, drygt 20 procent i Göteborg och knappt 20 procent i Malmö.

 

Låneportföljen uppgick till 12 879 Mkr (9 704) och snitträntan minskade till 5,8 procent (6,8). Det egna kapitalet ökade till 8 453 Mkr (7 726), motsvarande 62 kr (57) per aktie och en soliditet på oförändrat 37 procent.

 

Inför årsstämman föreslår styrelsen en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie.