29 januari 2020
torsdag, 13 februari 2014 21:14

Peabs vinst minskade till 298 Mkr

Skrivet av 
alt

Jesper Göransson, vd och koncernchdf för Peab.

 

En minskad nettoomsättning till 42 733 Mkr (45 997) och engångskostnader om 920 Mkr i samband med sjösättningen av ett effektiviseringsprogram bidrog till att Peabs helårsvinst efter skatt sjönk till 298 Mkr (726), motsvarande 1,01 kr (2,47) per aktie. Det operativa rörelseresultatet föll till 593 Mkr (1 004) och rörelsemarginalen korrigerat för engångskostnader blev 3,6 procent (3,7). Peab räknar med att åtgärdsprogrammet kombinerat ett bra orderläge en ökad takt i bostadsbyggandet ska förstärka lönsamheten och inför årsstämman föreslår en höjd utdelning till 1,80 kr (1,60) per aktie.

 

Orderingången minskade till 34,3 Mdr kr (38,7), där fjolårets siffra innehåller ordersumman för köpcentrumet Mall of Scandinavia om 3,5 Mdr kr. Under året fick Peab bland annat i uppdrag att bygga fabrik och fryslager för 576 Mkr åt Findus i Bjuv, att för 405 Mkr uppföra 325 hyreslägenheter i Uppland åt Uppsalahem och Enköpings Hyresbostäder och bygga om trafikplats Spillepengen vid Malmös norra infart för 1479 Mkr. Vid årsskiftet omfattade orderstocken 28,2 Mdr kr (28,1).

 

Under året ökade Peab igångsättningen av egenutvecklade bostäder till 2 077 (1 679) och sålde 2 034 ((1 738). Vid årets slut hade bolaget 3 654 bostäder (3 134) i produktion, varav 73 procent (72) var sålda.  

 

I balansomslutningen om 32,0 Mdr kr (32,1) ingick projekt- och för 6,7 Mdr kr (6,2). Räntebärande nettoskuld minskade till 5,9 Mdr kr (6,5) och den genomsnittliga räntan var 3,4 procent (2,9). Det egna kapitalet minskade till 8,0 Mdr kr (7,7), motsvarande en soliditet om 24,1 procent (24,9).