22 januari 2020
torsdag, 09 januari 2014 21:02

JLL väntar fler opportunister i år

Skrivet av 
alt

Daniel Gorosch, vd på Jones Lang LaSalle.

 

Den totala transaktionsvolymen under 2013 uppgick till 102 Mdr kr enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Det motsvarade en minskning med 9 procent jämfört med föregående år då transaktionsvolymen uppgick till 112 Mdr kr.

 

Årets i särklass största transaktion var Kungsledens köp av en stor portfölj omfattande drygt 80 fastigheter av GE Real Estate för 5,5 Mdr kr. Amerikanska Starwoods förvärv av en större detaljhandelsportfölj från KF Fastigheter för 3,9 Mdr kr hamnade på andra plats och var samtidigt årets största transaktion omfattande detaljhandelsfastigheter. Catenas förvärv av Brinovas logistikfastigheter för 3,8 Mdr kr utgjorde den största affären omfattande logistikfastigheter, medan Akelius förvärv av hela Apartment Bostad för 3,3 Mdr kr var årets största affär omfattande bostadsfastigheter. 

 

– Även om det under 2013 skedde en lugn inbromsning på fastighetsmarknaden, så är aktiviteten fortsatt på historiskt höga nivåer, med framförallt s.k. core-investeringar som dominerar marknaden. Allt bättre tillgång till finansiering har dock ökat de mer opportunistiska investerarnas närvaro, och Starwoods entré på den svenska marknaden är därför särskilt intressant. Under det kommande året väntar vi oss att detta trendbrott förstärks och att den mer opportunistiska sidan av transaktionsmarknaden kommer igång på allvar, säger Daniel Gorosch, vd på Jones Lang LaSalle.