22 januari 2020
måndag, 06 januari 2014 20:50

Fastigheter utanför ”bästa läge” vinnare under 2013

Skrivet av 
alt

Arvid Lindqvist, chefekonom Newsec.

 

Det var ett tydligt skifte på den svenska fastighetsmarknaden under 2013. Transaktionsaktiviteten för fastigheter utanför citylägen ökade samtidigt som för fastigheter i innerstads- och närförortslägen sjönk i innerstads- och närförortslägen sjönk. Enligt Newsecs beräkningar uppgick transaktionsvolymen (avseende affärer på över 100 Mkr) på den svenska fastighetsmarknaden till närmare 91 Mdr kr (107) under 2013. I och med att en betydande del av transaktionerna skedde utanför bästa läge ökade antalet transaktioner till 199 (192).

 

– Ökad riskvilja hos investerarna, bättre tillgång till finansiering och lägre vakansrisk har gjort fastigheter utanför bästa läge till vinnare på marknaden. Trots att avkastningen för andra tillgångsslag, som aktier och obligationer, har förbättrats markant på senare tid ger fastigheter fortfarande en attraktiv riskjusterad avkastning, säger Arvid Lindqvist, chefekonom Newsec.

 

Liksom tidigare år är det svenska institutioner och välkonsoliderade fastighetsbolag som investerar, men typen av objekt har förändrats. Från att under åren efter finanskrisen har varit i princip helt fokuserade på kontor och bostadsfastigheter i bästa läge, har nu fokus flyttats till fastighetssegment utanför bästa läge, som kontor i innerstads- och närförortslägen, samt bostäder i ytterstadslägen och tillväxtstäder.

 

Ett flertal affärer har även skett i sekundära kontorslägen, samt transaktioner av handels- och logistikportföljer spridda i hela Sverige. Samtidigt har aktiviteten i CBD-lägena i de tre storstäderna minskat. Endast en handfull affärer har ägt rum i bästa läge i de tre storstäderna, varav de flesta i Göteborg.

 

Den enda större kontorstransaktionen i Stockholm CBD under året var AMF som förvärvade kvarteret Jericho 34 i centrala Stockholm av Allianz för cirka 1,6 Mdr kr.

 

Trots att utländska investerare gjorde att antal betydande investeringar under året, speciellt inom kontors- och handelssegmenten, var den totala andelen utländska investeringar kvar på historiskt låga 14 procent.