22 september 2019
onsdag, 11 december 2013 19:57

DTZ vann mål i värderingsfråga

Skrivet av 
alt
Agneta Jacobsson, vd DTZ Sweden.

 

Nordic Aktiv Property Fund 2 L.P. (NA2) stämde i augusti 2012 DTZ för en värdering utförd 2007 av fastigheten Sandaletten 1 i Älvsjö. Nyligen ogillade Stockholms tingsrätt fondens krav på ersättning. NA2 tilldöms således inget skadestånd utan döms istället att betala samtliga DTZ:s rättegångskostnader. Tingsrätten bygger sitt resonemang på att värderingar ska bedömas ur ett helhetsperspektiv och motiverar bland annat sin dom med att NA2 inte lidit någon skada.

 

Den aktuella fastigheten ingick i en portfölj som DTZ hade i uppdrag att värdera för belåning i samband med ett förvärv. Portföljen innehöll totalt 26 fastigheter spridda i Sverige, där Ericsson i många fall var hyresgäst. NA2 har haft synpunkter på detaljer i värderingen av fastigheten, som de hävdar resulterat i att denna åsatts ett för högt värde.

 

– Vår roll vid värdering är att tolka marknaden vid ett visst marknadsläge och bedöma det sannolika priset vid en försäljning vid en viss tidpunkt. Det är alltså ingen exakt vetenskap utan en bedömning av många parametrar som tillsammans ger en helhet och detta ställer sig domstolen bakom. Det är ett ställningstagande vi välkomnar, säger DTZ:s vd Agneta Jacobsson.