24 oktober 2019
måndag, 09 december 2013 19:29

Victoria Park noteras på Stockholmsbörsen

Skrivet av 
alt
Peter Strand är vd för Victoria Park.

 

Victoria Parks båda aktieslag, stam- och preferensaktier handlas nu på Stockholmsbörsens Small Cap-lista under sektor Fastigheter med förkortningarna VICP respektive VICP PREF. I samband med börsnoteringen sker ingen nyemission. Bolaget handlades tidigare på First North Premier.

 

– Med vår notering på Stockholmsbörsen förstärks våra möjligheter att genom en offensivtillväxtplan och ett långsiktigt förvaltningsarbete med social dimension, skapa ökat värde i vårt bestånd och därmed långsiktig värdeökning i aktien, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

 

Han fortsätter:
– Mot bakgrund av vår tillväxtplan är noteringen ett naturligt nästa steg för att nå en mer likvid börsmarknad för fastighetsaktier.

 

Victoria Parks fastighetsbestånd, exklusive mark, uppgick per den 30 september 2013 till cirka 261 000 kvm med ett bokfört värde om cirka 1 642 Mkr, motsvarande ca 6 300 kr/kvm. De 261 000 kvm fördelas på ca 243 000 kvm bostäder, 3 200 lägenheter, och cirka 18 000 kvm lokaler, exklusive mark.

 

Bolagets målsättning är att förvärvstakten ska vara fortsatt hög då Victoria Park får möjlighet att utnyttja synergier genom en fastighetsportfölj som på sikt ska uppgå till minst en miljon kvm.

 

Victoria Parks mål är att etablera bolaget som en betydande aktör på svenska bostadsmarknaden. Företaget investerar främst i miljonprogramsområden på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige med en stor potential till värdetillväxt. Med en stor bostadsbrist och begränsad nyproduktion finns goda förutsättningar för Victoria Park att förädla sina fastigheter genom standardförbättringar och kvalitetshöjande åtgärder. Vid sidan av att förbättra fastigheterna arbetar företaget med en socialt hållbar förvaltning för att skapa en trivsam och trygg boendemiljö.

 

Victoria Park har en stabil ägarbild med institutionella ägare som Östersjöstiftelsen, Danir AB, Advisor Världen. Greg Dingizian tillika grundare och vice styrelseordförande är huvudägare i bolaget. Styrelseledamot Anders Pettersson, Erik Selin och bolagets vd Peter Strand är bland de 10 största aktieägare per den 30 september 2013.

 

Företagsledningen består av Peter Strand, CEO, Andreas Morfiadakis, CFO och Per Ekelund, fastighetschef, vice styrelseordförande är Greg Dingizian och styrelseordförande är Bo Forsén.