2 juni 2020
fredag, 06 december 2013 19:03

Studentbostadsbristen i Lund ska byggas bort

Skrivet av 
alt

Anette Henriksson, kommundirektör i Lunds kommun.

 

alt

Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

 

 

alt

Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

 

Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun gör en gemensam satsning för att förverkliga den nya campusplanen för Lunds universitet och för att minska studentbostadsbristen. I en omfattande studentbostadsutredning visar parterna den inventering som man tillsammans har gjort av Akademiska Hus markbestånd. Där definieras elva möjliga platser för nya studentbostadsprojekt varav fyra platser kommer att prioriteras för att få fram 1000 nya studentbostäder till 2017. Slutmålet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund fram till 2020.

 

En styrgrupp bestående av Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd, och Anette Henriksson, kommundirektör i Lunds kommun, har bildats för att genomföra projektet. Detaljplaneprocessen beräknas ta 1-2 år och det första bostadsprojektet planeras att starta under 2015.

 

– Eftersom Akademiska Hus har ett stort markinnehav i Lund är det viktigt för oss att bidra till att antalet studentbostäder ökar så att Lunds universitet även i fortsättningen kan locka de bästa talangerna, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

 

Fyra platser i den norra delen av området vid Lunds Tekniska Högskola har identifierats som lämpliga för bostadsbebyggelse. Marken kan komma att avyttras av Akademiska Hus alternativt arrenderas ut till förmån för bostadsutveckling. Det exakta antalet studentbostäder beror på utformningen av byggnaderna. Stor vikt kommer att läggas vid att bevara och förstärka miljön för att göra den så attraktiv som möjligt.

 

– Lunds universitet är rankat som ett av Europas bästa universitet och vi vill inte riskera att tappa nationella eller internationella studenter på grund av att det inte finns bostäder. Den här gemensamma satsningen är därför av största betydelse för universitetet och våra studenter, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

 

För att skapa kostnadseffektiva boenden som ger goda studieförutsättningar, kommer Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun under våren 2014 att välja byggherrar som är inriktade mot att långsiktigt äga och förvalta studentbostäder. Parterna kommer att prioritera byggherrar som tar ett helhetsgrepp kring den sociala miljön, bygger med hög kvalitet och driver ett långsiktigt hållbarhetsarbete.
 

– Bostadsprojekten ska ge kvalitativa bostäder åt studenterna till en rimlig hyra, stärka Campus Lund som internationellt attraktiv universitetsmiljö och ha högt ställda hållbarhetskrav, säger Anette Henriksson, kommundirektör vid Lunds kommun.