21 mars 2019
fredag, 06 december 2013 18:30

Så vill 65 plus bo i Stockholm

Skrivet av 
alt

Var tredje pensionär i Bostadsförmedlings kö i Stockholm uppger sig ha stort eller ganska stort behov av ny bostad.

 

Bostadsförmedlingen har låtit TNS SIFO undersöka boendepreferenser hos de som står i vår bostadskö och som är 65 år eller äldre. Resultatet av undersökningen belyser aktuella och intressanta fakta om en viktig och kräsen målgrupp på bostadsmarknaden.

 

Var tredje pensionär i kön uppger sig ha stort eller ganska stort behov av ny bostad. De som har störst behov är de som är äldst. Cirka 42 procent uppger att de behöver en bostad inom två år. Jämfört med en undersökning som Bostadsförmedlingen genomförde år 2006 har seniorerna krympt sina anspråk på lägenhetens storlek.


En tydlig majoritet av de äldre, 58 procent, uppger nu att de vill ha en tvårummare, att jämföra med 52 procent i den förra undersökningen. Samtidigt har andelen som önskar en trea minskat från 36 till 28 procent och andelen som nöjer sig med en etta har ökat från 5 till 8 procent.


Det finns ett antal faktorer som rankas högt av de äldre. Utöver hiss och tillgänglighetsanpassning önskar många gemensamhetslokal, husvärd, och gästlägenhet. Andra faktorer som rankas mycket högt är bra kommunikationer, ett lugnt och tryggt område och nära till kommersiell service.

 

När det gäller betalningsvilja för månadshyran uppger sig 29 procent ha en övre gräns i prisintervallen mellan 4000 och 5000 kronor och en lika stor andel anger 5000 till 6000 kronor. Sex av tio äldre säger sig med andra ord vara beredda att betala mellan 4000 och 6000 kronor i hyra för sitt nya äldreanpassade boende. Med tanke på dagens hyresnivåer och kostnad för nyproduktion kan det tyckas vara lågt.

 

– En slutsats jag drar av undersökningen är att många seniorer är kostnadsmedvetna. De prioriterar praktiska lösningar och goda kommunikationer, säger Bostadsförmedlingens marknadschef Marika Nordström.

 

Mer än hälften av de pensionärer som deltagit i undersökningen köar äger sitt eget boende. Cirka 36 procent har en bostadsrätt och cirka 22 procent bor i villa.

 

Enligt Bostadsförmedlingen står följande högst på seniorernas önskelista är:

1. Gemensamhetslokal. 2. Husvärd. 3. Rimlig hyresnivå. 4. Gästlägenhet. 5. Bra kommunikationer. 6. Lugnt och tryggt område. 7. Nära kommersiell service.