18 januari 2020
onsdag, 04 december 2013 18:36

Skanska bygger Utopias Juvelen

Skrivet av 
alt

Vy över byggnaden från söder.

 

alt

Triangeltorget skapar en aktiv och social plats mellan Juvelen och

spårområdet. Torget består av en uteservering, en marknadsplats samt

en parkdel.

 

alt

Juvelen blir Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.

 

alt

Emma Jonstig, vd Utopia Arkitekter.

 

Uppsala kommun utsåg idag den 4 december det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för den nya kontorsbyggnaden vid Uppsala Resecentrum. Förslaget är framtaget av Skanska Sverige AB i samarbete med Utopia Arkitekter. Det vinnande förslaget är enligt juryns bedömning en märkesbyggnad vid östra sidan av Resecentrum. Förslaget är idémässigt konsekvent och presenterar en byggnad vars formspråk kontrasterar och frigör. Projektets kanske största förtjänst ligger i hur det skickligt och sinnrikt  hanterar de olika marknivåerna som finns på platsen med ett helhetsgrepp som ger ett sömlöst spel mellan ute och inne. Projektet övertygar i sin gestaltning hur människor kommer att röra sig och befolka både byggnaden och platsen.

 

Utopia Arkitekters kallar sitt bidrag Juvelen för inte bara ett bidrag i arkitektonisk världsklass, utan byggnaden kommer även att placera sig som nummer ett i Norden och nummer två i världen när det gäller hållbarhet.

 

Utopia säger vidare att i konkurrens med fyra andra team lyckades Skanska och Utopia Arkitekter övertyga juryn med sin vackra märkesbyggnad som också lever upp till absolut högsta standard när det gäller hållbara produktionsmetoder.

 

Juvelen blir vad Skanska internt kallar en mörkgrön byggnad. Det innebär att den är självförsörjande på energi över en årscykel, att den uppförs utan några miljöskadliga ämnen och utan något avfall som går till deponi. Byggnaden kommer att nå högsta nivå, Platinum, i det internationellt ledande certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Skanskas beräkningar visar dessutom att byggnaden

kommer att uppnå den hittills högsta poängen i Norden och den näst högsta i världen.

 

– Vi är oerhört stolta över vår tävlingsseger. Med Juvelen får Uppsala en originell och iögonfallande byggnad som också ger platsen välbehövliga publika funktioner och en utemiljö som blir ett varmt välkomnade för så väl Uppsalabor som besökare till staden. Och som till på köpet är världsledande när det gäller hållbarhet, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

 

Juvelen får en bruttoarea om cirka 10 600 kvadratmeter fördelade på sex våningsplan. Fasadens utformning ger ett effektivt solskydd som minimerar kylbehov under sommarhalvåret. Byggnaden utrustas även med Skanskas patenterade metod för självförsörjning av kyla, Deep Green Cooling. Byggnaden s elförsörjning sker till stor del med hjälp av integrerade solceller. Skanska kommer att utveckla Juvelen i egen regi och

avsikten är att byggstart ska ske under fjärde kvartalet 2014.

­

 

– Juvelen blir ett prestigeprojekt för Skanskas projektutveckling. Vi lyckades vinna tävlingen i tuff konkurrens och får nu göra verklighet av vår ambition att inte bara uppföra en spektakulär och vacker märkesbyggnad utan också skapa världens mest hållbara kontorsbyggnad på paradplats i centrala Uppsala, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare på Skanska.