21 mars 2019
tisdag, 03 december 2013 18:35

700 nya bostäder i Täby

Skrivet av 
alt

Hägerneholm är den andra etappen i utbyggnaden av Arninge-Ullna. Här planeras för 700 bostäder, huvudsakligen i radhus och flerbostadshus.

 

Cirka 700 nya bostäder planeras i Hägerneholm inom Arninge i Täby. Det står klart efter att de första avtalen tecknats mellan Täby kommuns bolag Täby Fastighets AB (TFAB), som äger marken, och intresserade exploatörer. Området kommer att få blandad bebyggelse med sammanbyggda småhus och bostäder i flerbostadshus. Närmare 200 bostäder kommer att vara hyresrätter.

 

– Utbyggnaden av Hägerneholm är en spännande del av Arninge-Ullnas och Täbys utveckling och tillväxt. Speciellt glädjande är det med en så blandad och varierad bebyggelse med också många hyresrätter, säger Hans Ahlgren, ordförande för TFAB.

 

Enligt de nu ingångna avtalen ska Byggmästargruppen bygga 270 bostäder i flerbostadshus, varav 200 hyresrätter. Vidare köper Hemgården mark för att bygga 15 småhus och 230 bostäder i flerbostadshus. Peab och Myresjöhus vill uppföra 70 småhus vardera medan Svenska andelshus och Bäck & Forss planerar 15 småhus och 12 bostäder i flerbostadshus.

 

Arninge-Ullna ska utvecklas till ett blandat område med verksamheter och totalt 3 000 nya bostäder. Här planeras för ett resecenter som knyter ihop regionen med buss och spårburen kollektivtrafik. Den nuvarande handelsplatsen ska utökas och vid Ullnasjön planeras en rekreationsanläggning. Den första etappen av utbyggnaden i Arninge är Ullna Strand och Hägerneholm blir den andra.