29 maj 2020
måndag, 02 december 2013 18:54

INREV: Logistikfonder avkastade bäst

Skrivet av 
alt
INREV:s index omfattar 272 europeiska onoterade fastighetsfonder.

 

INREV Quarterly Index Q3 201, som mäter avkastningen för 272 europeiska onoterade fastighetsfonder, visade ett positivt resultat om 0,82 procent för tredje kvartalet 2013. Detta kan jämföras med ett resultat om 0,60 procent för föregående kvartal.

Value added funds levererade den högsta avkastningen sedan Q2 2011 med 1,24 procent jämfört med core funds som stannade vid 0,74 procent. Value added funds har därmed överträffat core funds för andra kvartalet i rad.

 

På regional nivå  utvecklades Västeuropa bättre än övriga regioner med ett resultat om 1,14 procent jämfört med nordiska fonder (0,82 procent),Central- och östeuropeiska fonder (0,62 procent) och sydeuropeiska fonderna (–0.91 procent).

 

Industri- och logistikfonder överträffade alla andra branschfonder med 1,76 procent. Retail-fonder ökade med 0,85 procent, medan kontors- och bostadsfonder levererade en negativ avkastning om –0,76 procent respektive –0,37 procent.

 

Bäst presterade UK funds med ett resultat om 2,23 procent för ett enskilt land, följt av Finland med 2,07 procent och Frankrike med 1,0 procent.