20 oktober 2019
fredag, 29 november 2013 18:06

Handel i Platzer

Skrivet av 
alt
P-G Persson, vd Platzer.

 

I fredags noterades Platzer Holding AB på Stockholmsbörsen. Intresset för teckning har varit mycket stort, både från allmänheten i Sverige och från institutionella investerare och teckningskursen fastställdes till 26,5 kr per aktie, vilket motsvarade ett totalt marknadsvärde för Platzer om cirka 2,5 Mdr kr efter erbjudandets genomförande.

 

– Vi är glada och stolta över det stora intresse som har funnits för Platzers notering från både institutionella och privata investerare. Vi välkomnar över 3 000 nya aktieägare och tillsammans med våra nuvarande aktieägare ser vi fram emot att fortsätta vår tillväxtstrategi i en börsnoterad miljö, säger vd P-G Persson.

 

I samband med noteringen erbjöds marknaden 22 miljoner nyemitterade B-aktier samt en övertilldelningsoption om ytterligare högst 3,3 miljoner B-aktier. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen omfattar erbjudandet motsvarande cirka 26 procent av aktierna och 9 procent av rösterna i Platzer till ett värde av cirka 670 Mkr.

 

Handelsbanken Capital Markets agerade Lead Manager och Sole Bookrunner. ABG Sundal Collier agerar Co-lead Manager och Catella Corporate Finance agerade finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge var legal rådgivare.

 

Platzer fastighetsbestånd bestod per 30 september 2013 av 52 fastigheter i Göteborg med omnejd och med en total uthyrningsbar area om cirka 400 000 kvm. För de senaste tolv månaderna per 30 september uppgick hyresintäkterna till 456 Mkr, driftsöverskottet till 333 Mkr och förvaltningsresultatet till 161 Mkr. Fastighetsvärdet var den 30 september 6 314 Mkr.