24 juli 2019
måndag, 01 juli 2013 19:12

NCC bygger Musikhögskolan

Skrivet av 
alt

Nya Kungliga Musikhögskolan från sydost.

 

Efter 55 år i tillfälliga lokaler ska Kungliga Musikhögskolan i Stockholm få en ny hemvist. Mötet mellan staden och den kreativa mötesplatsen står i fokus och skolan kommer att få en tydlig entré i glas mot Valhallavägen och flexibla konsertsalar för små och stora konserter. NCC har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga skolan. Ordern är värd cirka 413 Mkr.

 

–  Vi ska skapa en modern skola med höga krav på akustik i konsertsalar och övningssalar och en bra arbetsmiljö för lärare och elever säger Matti Virkki, affärschef NCC Construction.

 

Entreprenaden genomförs i nära samverkan med Akademiska Hus. Arbetssättet ligger i linje med NCC Partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift.  Arbetet planeras även digitalt med hjälp av virtuellt byggande (VDC) vilket effektiviserar byggtiden.

 

Totalt omfattar uppdraget cirka 22 000 kvm BTA. Projektet har påbörjats med markarbeten och flytt av befintligt hus inom tomten. Färdigställande beräknas ske maj 2016.