24 juli 2019
tisdag, 18 juni 2013 18:33

Jernhusen anlitar Strabag i City

Skrivet av 
alt

Nya Station Stockholm City ska stå klar 2017.

 

Jernhusens utveckling av nya Station Stockholm City är i full gång och förbipasserande kan redan se hur den befintliga byggnaden på platsen successivt försvinner. I slutet av mars vann detaljplanen laga kraft. Jernhusen har nu också upphandlat Strabag som totalentreprenör för genomförandet av projektet. Nästa steg är att påbörja uppförandet av den nya byggnaden där bland annat den nya pendeltågsstationen i Centralstationsområdet ska liigga,  Station Stockholm City kallad.

 

Byggnaden kommer utöver en samlad stationslösning också innehålla ett nytt Scandic Hotel samt bostäder högre upp i byggnaden. Den totala bygginvesteringen är på drygt 1 Mdr kr och avtalet med Strabag avser en del av denna investeringsvolym.

 

Rivning av den befintliga byggnaden pågår fram till och med sommaren och därefter påbörjar Strabag grundläggnings- och betongarbeten.  

 

– Vi har genomfört en noggrann upphandlingsprocess i flera steg, där Strabag under det senaste halvåret medverkat i projektet på konsultbasis. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Strabag och går nu vidare med ett entreprenadavtal. Vi har gemensamt skapat en mycket erfaren och stark organisation för ett synnerligen komplicerat och tidspressat projekt. Tillsammans kommer vi att skapa en attraktiv mötesplats och stationsbyggnad säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen.

 

Jernhusen arbetar nu intensivt tillsammans med Strabag för att förverkliga en ny mötesplats för resenärer och besökare till Stockholm.

 

– Projektet kommer att uppföras i ”teamkoncept” d.v.s. i nära samarbete med Jernhusen. Beslut, metoder, materialval och planering kommer att göras gemensamt vilket är en förutsättning i så här komplicerad byggnation med flera intressenter säger Jens Lackmann, vd på Strabag Projektutveckling

 

Lagom till när Citybanan är klar 2017 kommer en samlad stationslösning, hotell och bostäder att stå klar.