20 september 2019
onsdag, 12 juni 2013 19:13

Lyckad vision ger ett större Sigtuna

Skrivet av 
alt

Silvertorget bildar entré till Norra Sigtuna stad – en öppen och generös stadsdel med en blandning
av verksamheter, handel, service och olika boendeformer. Visionsbild Strategisk Arkitektur.


Mellan den 27 maj-3 juni har 7 852 invånare i och runt Sigtuna stad haft möjlighet att delta i ett unikt rådslag. Frågan har gällt om området kring Pilsborondellen i Sigtuna ska utvecklas eller vara kvar som det är idag. Rådslaget föregicks av ett visionsarbete där en mängd aktiviteter anordnades för att skapa ett engagemang hos invånarna. Strategisk Arkitektur utformade och drev visions- och dialogprocessen på uppdrag av NCC och  Sigtuna kommun. Bland annat genom ett antal välbesökta medborgardialoger, informationstillfällen och workshops där barn fick stadsplanera området med datorspelet Minecraft.
    

– Den traditionella planprocessen är snårig, trög och överklagas idag som regel. Resultatet är ofta långa processer där resultatet blir urvattnande stadslösningar. Vägen framåt, inte bara i Sigtuna utan överallt, är att våga föra en äkta och öppen dialog med medborgaren. Den måste börja i ett tidigt skede och parallellt med detta måste vi forma en tydlig vision som alla parter kan följa och känna igen sig i under arbetets gång, säger Göran Ekeroth, partner och kundansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur.

 

Sammanlagt deltog 3506 personer i rådslaget. Av dessa röstade 58 procent ja och 42 procent nej till att utveckla området. Den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Sigtuna välkomnar resultatet och ser det som naturligt att kommunstyrelsen inom kort fattar beslut om planuppdrag för att börja förverkliga den nya stadsdelen. Byggstarten planeras ske i mitten av 2015.
 

– Det har varit en mycket föredömlig process, från första penndraget fram till själva rådslaget, där invånarna getts möjligheter till medskapande och delaktighet, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.