13 november 2019
måndag, 10 juni 2013 19:24

Viktiga beslut för Förbifart Stockholm

Skrivet av 
alt
Förbifart Stockholm byggstartas nästa sommar. Anläggningstiden är beräknad till cirka 10 år.

 

alt

Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

 

Vid Stockholms stads kommunfullmäktiges sammanträde igår fattades beslut om genomförandeavtal med Trafikverket för Förbifart Stockholm. Vidare beslutades om de 12 detaljplaner som berör förbifarten inom stadens kommungränser. Det är det sista ledet i stadens arbete att få till stånd en byggstart.

 

– I och med att detaljplanerna för Förbifarten beslutats skapas nya förutsättningar för utveckling. Företagen i Vinsta kommer att kunna växa vidare och i Hjulsta kommer Stockholmsporten att innebära en ny, blandad stadsdel där Stockholms stad och Järfälla byggs samman, säger Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

 

Inför utbyggnaden av Förbifart Stockholm har ett förslag till genomförandeavtal upprättats mellan Stockholms stad och Trafikverket. Avtalet avser den del av projektet som är belägen inom stadens gränser. Utbyggnaden, som Trafikverket genomför med stöd av arbetsplan, baseras på stadens detaljplaner.

 

Staden svarar för utgifter för egen personal som deltar vid förhandlingar, möten, granskningar, samt för arbete med inlösen av mark och dylikt. Investeringsutgifterna för detta bedöms till totalt cirka 48 Mkr, fördelat på 40 Mkr för trafikkontoret och 8 Mkr för exploateringskontoret.

 

När projektet är klart tar trafik- och renhållningsnämnden över nya gator och anläggningar till ett värde av cirka 120 Mkr i Skärholmen, Vinsta, Hjulsta, och Akalla. Tillsammans med stadens utgifter för egen personal om cirka 48 Mkr motsvarar detta ett anläggningsvärde av cirka 168 Mkr.