29 januari 2020
lördag, 08 juni 2013 18:29

Samråd för stadsradhus på Södermalm

Skrivet av 
alt

Utopia Arkitekters förslag på ny bebyggelse på Hornsbruksgatan på Södermalm.

 

Plansamrådet för Veidekke Bostad och Utopia Arkitekters förslag för ny bostadsbebyggelse på Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm har inletts. Förslaget består av sammanlagt fyra byggnader. En ny tunnelbanebyggnad och tre bostadshus med sammanlagt 17 stadsradhus och 12 lägenheter. Byggnaderna får en höjd på två till tre våningar med ny allmän parkyta på taket. De tre befintliga trapporna mellan parken och Hornsbruksgatan ersätts med tre nya.

 

– Vårt förslag ger inte bara ett antal attraktiva och spännande bostäder. Vi bidrar dessutom till en levande och aktiv gatumiljö – och att staden kan bygga mer och bättre park, säger Jan Svensson, projektansvarig på Veidekke.

 

Husens förgårdsmark beläggs med marktegel eller marksten och klätterväxter planteras för att skapa en grön fasad som på sikt kan möta parkens växtlighet på taken. Radhusens egna entréer ger tillsammans med lokaler en levande gatumiljö. Fasaderna är uppbrutna med burspråk, uteplatser, atriumgårdar och förskjutna fasadliv för att skapa ett varierat och levande uttryck. På flera ställen kommer parken att få utsiktspunkter ovanpå utstickande fasaddelar.

 

– Husen är både vackra och funktionella samtidigt som de ger smarta lösningar på en lång rad platsspecifika utmaningar. De tillför dessutom en unik bostadsform i centrala Stockholm, för mig veterligen finns det inga andra stadsradhus i så här centrala lägen i Stockholm, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.