Skriv ut denna sida
måndag, 18 mars 2013 19:48

IPD: Totalavkastning på bostäder blev 7,5 procent

Skrivet av 
alt
Christina Gustafsson, vd IPD Norden.

 

Totalavkastningen enligt IPD Svenskt Bostadsindex 2012 var 7,5 procent, vilket var nästan oförändrat jämfört med 2011. Avkastningen bestod dels av en direktavkastning om 3,0 procent

– något högre än vad vi har sett de senaste tre åren – samt en positiv värdeförändring om 4,4 procent. Värdeförändringen påverkades positivt av lägre avkastningskrav på bostadsfastigheter och på stigande hyror. Med en inflationstakt strax under noll blev 2012 i ett tioårsperspektiv ett bra år med en real avkastning på 7,6 procent.

 

– Bostäder var den fastighetstyp som gav bäst avkastning till sina investerare. Den ökade direktavkastningen från 2,8 procent 2011 till 3,0 procent 2012 kan förklaras av både ökade hyror och sänkta driftskostnader, säger Christina Gustafsson, vd IPD Norden.

 

Däremot hamnade avkastningen från direktägda bostadsfastigheter väsentligt under den för både aktier (MSCI Sweden) och fastighetsaktier (SIXREX), som hade en avkastning på 17-20 procent. Obligationer hade en betydligt svagare totalavkastning på 1,7 procent.

 

IPD Svenskt Bostadsindex baseras på över 3 000 privat- och kommunägda fastigheter med drygt

222 000 lägenheter och ett totalt marknadsvärde på 214 Mdr kr. Hyreskostnaden var i snitt 1 034 kr/kvm och driftskostnaden 651 kr/kvm.

Senaste från Redaktionen