17 januari 2020
söndag, 17 mars 2013 16:48

Ökat bostadsbyggande i Göteborg

Skrivet av 
alt
Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på BRG.

 

Fler får jobb, bostadsbyggandet ökar – det är bara några av de positiva trenderna i den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg (BRG). Medan resten av landet brottas med en motsatt utveckling är bekymret här snarare för få lediga kontorslokaler, vilket kan bli hämmande för tillväxten på sikt.

 

 – Många hade nog förväntat sig en sämre utveckling av arbetsmarknaden, men samtidigt har vi sett en hel del indikatorer redan tidigare på att Göteborg har klarat sig bättre i långkonjunkturen än de flesta andra orter, så jag är inte helt förvånad, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

 

Under fjärde kvartalet i fjol växte företagens lönesumma med 5,1 procent, jämfört med 3,4 procent i hela landet.

 

– Det tyder dels på att företagen ökat antalet anställda, dels på att de lyckats höja sina förädlingsvärden vilket i sin tur brukar resultera i högre löner för de anställda, säger Einarsson.

 

Samtidigt är omvärlden ett orosmoment som gör att han inte vågar ropa hej då till lågkonjunkturen än. Henrik Einarsson påpekar att de underliggande europeiska problemen inte lösta och att det kan smälla till igen när som helst och då gäller det att vara beredd. Men det gäller också att vara beredd när konjunkturen väl skjuter fart. För Göteborgs del kan trängseln bli en hämmande flaskhals.

 

– Vi har nästan lägst andel vakanser av kontorslokaler i hela Skandinavien. Under året kommer det ut en del nyproduktion men på medellång sikt kan bristen på lokaler bli en nackdel för oss när fler efter hand vill expandera, framhåller Henrik Einarsson.