2 juni 2020
torsdag, 10 januari 2013 20:37

Sagax i affärer om 650 Mkr

Skrivet av 
alt
Ledningen i Sagax: Johan Hedander, Jaakko Vehanen, Susanne Essehorn, Peter Larsen och David Mindus.

 

Sagax har avtalat om förvärv av två lagerfastigheter för en sammanlagd anskaffningskostnad om cirka 570 Mkr. Bolaget har också i fyra separata transaktioner sålt icke strategiska fastigheter för 79 Mkr. I samband med affärerna ökar Sagax sin exponering mot hyresgäster inom livsmedelsbranschen.

 

De fastigheter som Sagax köper består av höglager med tillhörande kyl- och fryslager, belägna i Haninge respektive Borlänge. Totalt ingår 140 000 kvm friköpt mark och 71 000 kvm uthyrningsbar area. Drygt 70 procent av den uthyrningsbara arean avser fastigheten i Haninge.

 

Fastigheterna har renoverats, anpassats och byggts ut för sammanlagt 85 Mkr under perioden 2008-2012. Hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 8 år och den initiala direktavkastningen beräknas till 7,5 procent. Tillträdet sker den 31 januari och säljare är ett konsortium bestående av Wilfast och Ness, Risan & Partners AS.

 

De fastigheter som Sagax säljer omfattar cirka 14 000 kvm. Det sammanlagda försäljningspriset överstiger fastigheternas externt bedömda marknadsvärde och Sagax redovisade värde.