18 oktober 2019
tisdag, 08 januari 2013 20:52

Skanska bygger för 370 Mkr i Karlstad

Skrivet av 
alt
Skanska ska bygga ett nytt operationssjukhus i Karlstad. Bild: Pyramid arkitekter

 

Skanska har slutit ett partneringavtal med Värmlands Läns Landsting gällande nybyggnad och ombyggnad vid Centralsjukhuset i Karlstad. Värdet på det inledande arbetet uppgår till 370 Mkr, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige fjärde kvartalet 2012.

 

I en första fas ska Skanska uppföra ett nytt operationshus, hus 60, samt bygga ersättningslokaler i befintliga hus 53 och hus 54. Det nya operationshuset omfattar drygt 29 000 kvm fördelat på fyra våningsplan, inklusive garage och utformas enligt landstingets vision om framtidens operationshus, som ska vara byggt runt patienten.

 

Stor vikt läggs vid hållbarhet i materialval samt att möta höga krav på energieffektivitet. Målet är att byggnaden ska certifieras enligt LEED Health Care, nivå guld.

 

Projekteringsarbetet för det nya operationshuset är inlett och avsikten är det ska stå klart efter sommaren 2016. Byggnationen av ersättningslokaler i de befintliga hus 53 och hus 54 innefattar bland annat nya operationssalar och mottagningslokaler. Arbetet påbörjas under kommande år och ska vara färdigt till sommaren 2018.