23 oktober 2019
tisdag, 08 januari 2013 20:49

Wallenstam vann skattetvist

Skrivet av 
alt
Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

Kammarrätten har i en dom från den 8 januari gett Wallenstam rätt i skattetvisten om upptaxering av ett bolag i Wallenstamkoncernen till följd av försäljningar av dotterföretag under 2006-2007.

 

Upptaxeringen skulle ha uppgått till 1 436 Mkr och innebära ett skattekrav om 402 Mkr vilket nu avslås i domen från Kammarrätten. Domen får ingen effekt på koncerns redovisade resultat och ställning.

 

– Ett glädjande och efterlängtat besked som jag tror ger en positiv effekt för hela branschen. Att sälja fastigheter i bolagsform är ett gängse arbetssätt helt enligt gällande lagar och regler, volymen affärer ska inte vara avgörande, vilket nu är bevisat, säger vd Hans Wallenstam.