20 oktober 2019
tisdag, 08 januari 2013 20:23

Fitch: Fortsatt husprisfall i Spanien

Skrivet av 
alt
Det har varit flera demonstrationer mot bankerna på Irland.

 

Ratinginstitutet Fitch säger i Residential Mortgage Briefing 2013 att utsikterna för bostadspriserna och bostadslån kommer att variera mycket inom Europa, USA och Australien. De största prisfallen på bostäder räknar Fitch med kommer att ske i Italien och Portugal med 13 procent, i Spanien och Grekland med 15 procent. Mest faller priserna på Irland och då med cirka 20 procent. Mindre prisnedgångar, högst 10 procent, kommer att ske i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Belgien.

 

De starkaste huspriserna i Europa kommer Tyskland att ha, där Fitch förväntar sig en mindre prisökning.

 

Generellt menar Fitch att prisnedgångarna orsakas av en fortsatt brist på hypotekslån.

 

Utsikterna för de australiska och amerikanska huspriserna är relativt positiva med tanke på de sunda makroekonomiska förutsättningarna.

 

Fitch ger ingen prognos för bostadsmarknadens prisutveckling 2013 i de nordiska länderna.