17 januari 2020
onsdag, 14 november 2012 23:32

Peabs vinst minskade till 427 Mkr

Skrivet av 
alt
Jan Johansson, vd Peab.

 

Under årets första nio månader ökade Peabs operativa nettoomsättning till 32 434 Mkr (30 360), medan vinsten efter skatt, föll till 427 Mkr (564), motsvarande 1,46 kr (1,97) per aktie. Operativt rörelseresultat minskade till 705 Mkr (962), belastat av projektnedskrivningar om 425 Mkr. Rörelsemarginalen minskade till 2,2 procent (3,3).

 

Orderingången under perioden minskade till 30,3 Mdr kr (31,1) och orderstocken för Bygg och Anläggning uppgick till 31,4 Mdr kr (32,9). I orderingången ingick Peabs enskilt största projekt någonsin, nämligen Mall of Scandinavia i Solna, om 3 500 Mkr, som byggs på uppdrag av Unibail-Rodamco.

 

Vidare kan nämnas att Peab under perioden fick i uppdrag att bygga en galleria i Kristianstad för 625 Mkr åt Steen & Ström och en ny terminal åt Posten Meddelande i Rosersberg, Sigtuna, för 480 Mkr. Antalet igångsatta egenutvecklade bostäder minskade till 1 072

(1 427), medan antalet sålda bostäder var 1 248 (1 222).

 

– Under perioden har vi haft hög aktivitet i vår pågående produktion. I takt med det försämrade konjunkturläget i de nordiska länderna har efterfrågan på byggmarknaden försvagats. Detta märks främst inom bostadssegmentet, men vår orderstock har utvecklats väl, vilket ger oss en stabil plattform inför 2013, säger vd Jan Johansson.

 

I balansomslutningen om 33,1 Mdr (31,3 vid årsskiftet) ingick projekt- och exploateringsfastigheter med 6 672 Mkr (5 180). Räntebärande nettoskuld ökade till 8 094 Mkr (6 626) och den genomsnittliga räntan var 3,2 procent (3,3). Det egna kapitalet minskade till 7 723 Mkr (7 947), motsvarande en soliditet om 23,3 procent (25,4).             

 

På börsen steg aktien under rapportagen till 31,17 kr. LE