17 januari 2020
onsdag, 14 november 2012 23:28

Stabil utveckling för CLS Holdings

Skrivet av 
alt
Sten Mörtstedt, storägare i CLS Holdings.

 

Sedan halvårsskiftet har CLS Holdings fortsatt att utvecklats positivt på flera fronter. Utvecklingen av bolagets projekt vid Vauxhall Square, London, omfattande 143 000 kvm, fortlöper enligt plan och finansieringen har utökats och diversifierats genom en nyemission av en obligation om 65 MGBP (cirka 700 Mkr). Snitträntan på lånen är kvar på den låga nivån om 3,79 procent (3,74 vid halvårsskiftet) och vakansen är nere på 3,3 procent (3,5), den lägsta på tio år. Den 31 oktober hade bolaget en likviditet överstigande 170 MGBP och outnyttjade kreditfaciliteter om drygt 90 MGBP.

 

Under de senaste månaderna har CLS säkrat nya hyreskontrakt omfattande 9 738 kvm. Samtidigt har två förvärv i London genomförts, totalt omfattade 5,2 MGBP

 

När det gäller CLS tyska verksamhet noterade bolaget en viss ökning av efterfrågan, särskilt i München där den fjärde fasen av CLS på förhand uthyrda utvecklingsprojekt i Landshut, omfattande 5 400 kvm, färdigställdes.

 

I Sverige har CLS en ägarandel om 29,9 procent i Catena, vars planer på 150 000 kvm bostäder och kontor vid Haga Norra, Solna, närmar sig slutligt godkännande.


I bolagets direktägda Vänerparken, det gamla lasarettsområdet i Vänersborg, med en lokalyta om 45 000 kvm, var den ekonomiska vakansen oförändrat 1,8 procent. LE