28 januari 2020
måndag, 05 november 2012 20:44

Allt färre bostäder byggs

Skrivet av 
alt
Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

 

Bostadsbyggandet fortsätter att minska. Enligt Boverkets indikatorer kommer 22 800 bostäder påbörjas i år, en siffra som minskar till 22 000 nästa år. Bolånetaket och det osäkra konjunkturläget har gjort att försäljningen av nya småhus och i viss mån även av bostadsrätter har minskat. Småhusbyggandet är nu på en mycket låg nivå. Byggandet av hyresrätter har också minskat, men mycket tyder på att det främst är en tillfällig svacka.

 

– Bostadsbyggandet ökar troligen inte väsentligt förrän konjunkturläget har blivit mer stabilt, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

 

Samtidigt som bostadsbyggandet bromsas ökar befolkningen snabbt. De närmaste åren ökar befolkningen som är 20 år och äldre med cirka 80 000 per år. Ökningen beror på nettoinvandring och de stora ungdomskullarna födda i början av 1990-talet. En stor andel av dessa har inte råd eller likviditet att efterfråga en ny bostad.