17 januari 2020
torsdag, 25 oktober 2012 20:52

Wihlborgs ökade förvaltningsresultatet Utvalda

Skrivet av 
alt
Anders Jarl, vd Wihlborgs.

 

Wihlborgs niomånadersvinst minskade till 445 Mkr (505), motsvarande 5,79 kr (6,57) per aktie. Resultatet påverkades av värdeförändringar i fastigheter om 133 Mkr (343) och i derivat med -70 Mkr (-270). Förvaltningsresultatet ökade med 3,1 procent till 527 Mkr (511). För 19:e kvartalet i rad redovisade bolaget en positiv nettouthyrning. Den uppgick till 30 Mkr under perioden.

 

Hyresintäkterna steg med 3 procent till 1 125 Mkr (1 092), medan driftsöverskottet ökade med 4,1 procent till 832 Mkr (799). Under perioden förvärvade Wihlborgs kontorshuset Baltzar City från Catella Real Estate AG KAG för 473 Mkr.

 

Totalt uppgick förvärven till 594 Mkr och investeringar i befintligt bestånd genomfördes för 768 Mkr. Detta bidrog till att det redovisade värdet för Wihlborgs samtliga fastigheter steg till 19 400 Mkr (18 046 vid årsskiftet).

 

Skulderna uppgick till 11 583 Mkr (10 488) och finansierades till en snittränta om 3,47 procent (3,62). Det egna kapitalet ökade till 5 760 Mkr (5 600), vilket motsvarade en soliditet om 28,7 procent (30,1). LE