28 januari 2020
torsdag, 25 oktober 2012 20:34

Kungsleden rasade 22 procent Utvalda

Skrivet av 
alt
Thomas Erséus, vd Kungsleden.

 

Blankarna i Kungsleden slickar sig om munnen. Under dagen föll aktien blytungt med 22,5 procent. Det tunga raset på aktien beror på att resultatet efter skatt för årets första nio månader föll till minus 571,2 Mkr, efter en rekordstor skattebelastning om minus 1 058,9 Mkr.

 

Thomas Erséus, vd, säger i rapporten att i värsta fall kan Kungsledens pågående skattetvister leda till en likviditetseffekt om minus 3,2 Mdr kr. Inte undra på att aktien rasade.

 

Men å andra sidan kommer skattetvisterna pågå i flera år framöver, vilket innebär att likviditetseffekten kommer att mildras. Något som ytterligare kan minska likviditetsraset är sänkta vinstskatter och fler skattemässiga underskottsavdrag som ännu inte har aktiverats.

 

Under perioden ökade hyresintäkterna till 1 400,3 Mkr (1 283,0) med ett bruttoresultat som steg till

1 018,8 Mkr (941,1). Driftnettot sjönk till 16,5 Mkr (34,1), och efter ett finansnetto om minus 149,1 Mkr (-314,0) blev vinstresultatet före skatt positiva 487,7 Mkr (345,1).

 

I balansen sjönk fastighetsvärdet, efter försäljningar till Hemsö, till 17 892,5 Mkr (19 052,8). De räntebärande skulderna sjönk till 9 764,1 Mkr (10 654,4), vilket medförde att det egna kapitalet minskade till 6 774,1 Mkr (7 719,0). Soliditeten sjönk måttligt till 36,7 procent (36,9), liksom räntetäckningsgraden som minskade till 1,9 gånger (2,3).


Fastigheternas orealiserade värdeförändringar sjönk till 1,5 Mkr (87,0).

 

På grund av det negativa resultatet och för att behålla sin finansiella styrka lämnar Kungsleden ingen utdelning för år 2012.